Hỗ trợ trực tuyến

Gọi Điện Miễn Phí

+84-2444581788

+84-888899788

Casino K8 được cấp giấy phép bởi Philippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR) để hoạt động trong lĩnh vực cá cược trực tuyến
Chứng thực giấy phép:
Philippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR) là tổ chức cung cấp giấy phép và giám sát các công ty hoạt động trong lĩnh vực cá cược trực tuyến hợp pháp tại Philippines , đăng ký theo pháp luật của nước Cộng hòa Philippines Philippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR) đảm bảo các công ty cá cược trực tuyến vận hành tại khu vực châu Á, cung cấp giấy phép hoạt động và phát triển bền vững trong ngành cá cược trực tuyến.

Liên hệ:

Địa chỉ:PAGCOR EXECUTIVE OFFICE
5F New World Manila Bay Hotel
1588 MH Del Pilar cor. Pedro Gil Streets
Malate Manila Philippines 1004

Số điện thoại:+632-242-0121
E-mail:info@pagcor.ph
Website : www.pagcor.ph